Τεχνική Υποστήριξη

Διασφαλίζουμε την ποιότητα των προϊόντων μας


Η TECNO PLASTICA HELLAS Α.Ε., πιστή στις αρχές και τη φιλοσοφία της και με σταθερό στόχο τη διακίνηση ποιοτικών και ασφαλών προϊόντων, καλύπτει την παραγωγή των ειδών της με τη μέθοδο της έγχυσης από πολυαιθυλένιο υψηλής ποιότητας, ενώ διαθέτει τα παρακάτω πιστοποιητικά ποιότητας:

 • Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015.
 • Πιστοποιητικό Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015.
 • Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία ΕΛΟΤ 1801:2008/OHSAS 18001:2007.
 • Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005.
 • Δήλωση συμμόρφωσης CE και 2000/14/ΕΚ κατασκευαστή.
 • Πρότυπα, τεστ ελέγχου και προδιαγραφές κατά ΕΝ 840-1:2012, ΕΝ 840-2:2012, ΕΝ 840-5:2012, ΕΝ 840-6:2012.
 • Πιστοποιητικό RAL GZ 951/1/06.13.
 • Πιστοποιητικό GS 2014:01.
 • Πιστοποιητικό δοκιμών εφελκυσμού, σκληρότητας, αναφλεξιμότητας και ευφλεξιμότητας.

Διασφαλίζουμε την ποιότητα των προϊόντων μας


Η TECNO PLASTICA HELLAS Α.Ε., πιστή στις αρχές και τη φιλοσοφία της και με σταθερό στόχο τη διακίνηση ποιοτικών και ασφαλών προϊόντων, καλύπτει την παραγωγή των ειδών της με τη μέθοδο της έγχυσης από πολυαιθυλένιο υψηλής ποιότητας, ενώ διαθέτει τα παρακάτω πιστοποιητικά ποιότητας:

 • Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015.
 • Πιστοποιητικό Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015.
 • Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία ΕΛΟΤ 1801:2008/OHSAS 18001:2007.
 • Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005.
 • Δήλωση συμμόρφωσης CE και 2000/14/ΕΚ κατασκευαστή.
 • Πρότυπα, τεστ ελέγχου και προδιαγραφές κατά ΕΝ 840-1:2012, ΕΝ 840-2:2012, ΕΝ 840-5:2012, ΕΝ 840-6:2012.
 • Πιστοποιητικό RAL GZ 951/1/06.13.
 • Πιστοποιητικό GS 2014:01.
 • Πιστοποιητικό δοκιμών εφελκυσμού, σκληρότητας, αναφλεξιμότητας και ευφλεξιμότητας.
 

Εμπιστευθείτε τη βιομηχανία πλαστικών ειδών TECNO PLASTICA HELLAS Α.Ε. & επωφεληθείτε των προνομιακών τιμών της!

 
23820 81086
Ελληνικα